Tirsdag 15.november arrangerte FIDA temakveld. 

Etter åpning av koordinator i FIDA, Daut Haxhaj, overtok kveldens møteleder, Ole Hortemo, som loset oss gjennom kvelden. 

Imam Mehdi Kastrati snakket om toleranse fra et islamsk perspektiv, og prest og leder av Kirkens Bymisjon, Kristiansand, Dag Nordbø snakket om toleranse fra et kristent perspektiv. Toleransebegrepet er slående likt oppfattet i begge religioner. Toleranse handler om kjærlighet, åpenhet, fordomsfrihet, likeverd og menneskeverd. 

Forsker Amani Buntu snakket om hvordan vi kan forstå rasisme. Rasisme må forstås i en historisk kontekst som vi alle er en del av og må forholde oss til, selv om historien ikke alltid føles så nært knyttet til oss selv. Gi andre som ikke har hatt en stemme, få en stemme. Viktigheten av å lytte, vite når vi skal være stille og rasisme handler om mye mer enn enkelttilfeller. 

Johanne Benitez Nilsen gjennom gikk kommunens analyser av hatprat på Facebook. Analysen viser at ytringsklimaet  på nett i byen vår er tøft. spesielt knytter til innlegg  hvor tema omhandler etniske minoriteter, LHBT+ personer og ungdommer. Hun oppfordret nøytraliserende tilstedeværelse på nett slik at de harde ytringene får motstemmer. 

Kvelden ble avsluttet med en panelsamtale bestående av de fire som holdt innlegg, samt imam Akmal Ali og ungdomsrepresentant fra Demokratiprosjektet, Sarah Taif. 

De religiøse lederne var enige om at det hviler et ekstra ansvar på de i de rollene de har på området toleranse, riktig formidling og tolkning av religiøse tekster for å skape mindre polarisering, mer samhold og likeverd  blant alle mennesker. 
Sarah  Taif viste tydelig hvorfor det er viktig å lytte til de unge. Med sine kloke og reflekterte tanker, snakket Taif om inkludering, demokrati, likeverd og handlingskraft. 

Varaordfører Erik Rostoft avsluttet med refleksjoner etter kveldens temakveld. Han oppfordret til å fortsette den gode arbeidet Kristiansand holder på med for å skape en by for alle. Hvor vi sammen skaper en by som er for alle, ikke bare i handlingsplaner og ord, men i folket.