Spør oss

Forum for Integrering og Dialog Agder

Temakveld

FIDA starter det nye året med en temakveld om rasisme og hatefulle ytringer. VI har et bredt sammensatt panel med mye god og spennende kompetanse og erfaring. Det blir satt av god tid til panelsamtale og dialog med publikum. Grunnet bestilling av lett bevertning og plassbegrensning ønsker vi påmelding til forumiagder@gmail.com

Kontaktperson

Cecilie Fjelldal

forumiagder@gmail.com

PROGRAM

Møteleder: Joel Nziza 17.00 Velkommen v/FIDA

17.10 Stine Bang Svendsen- Hvit uvitenhet og berettigelsen rasisme

17.45 Pause med enkel bevertning

18.00 Panelsamtale

Amani Buntu, Plattform

Stine B. Svendsen, NTNU

Amina Bitar

Olimata Elin Mboge, Demokratiprosjektet

Islam Aliev, NBF og NIIIO

Sarah Kjernlie Johansen, Radikaliseringskontakt Agder politidistrikt

19.45 Avslutning og takk for i dag