Spør oss

Forum for Integrering og Dialog Agder

Arrangementer/ Aktiviteter

Min Stjerne

Organize: Fida og EDEN Type: Musikk og Dans When: 2022-10-18

Les mer

FIDA starter det nye året med en temakveld om rasisme og hatefulle ytringer. VI har et bredt sammensatt panel med mye god og spennende kompetanse og erfaring. Det blir satt av god tid til panelsamtale og dialog med publikum. Grunnet bestilling av lett bevertning og plassbegrensning ønsker vi påmelding til forumiagder@gmail.com

Organize: FIDA Type: Temakveld When: 2023-01-19

Les mer

Aktivitetsdag for barn, unge og foreldre

Organize: FIDA Type: Aktivitetsdag When: 2023-02-12

Les mer

Aktivitetsdag for ham, unge og familier. Gratis mat Idda arena, kl. 12.00-18.00

Organize: FIDA Type: Aktivitetsdag When: 2023-04-30

Les mer

Aktivitetsdag for barn, unge og familier. Gratis mat. Idda arena, kl. 12.00-18.00

Organize: FIDA Type: Aktivitetsdag When: 2023-05-21

Les mer