Vi ønsker å gi deg muligheten til å dele noen tanker, følelser og erfaringer om hvordan det
var å flykte fra et krigsherjet land, hvordan det var å komme til Norge, og hva du tenker
om fremtiden.
Hver gruppe vil ha maks 6-7 deltagere. Vi vet at trygghet og tillit er viktig for å kunne snakke
om det som er sårt og vanskelig, derfor vil vi bruke litt tid på å bli kjent med hverandre. Vi vil
gjerne også vite litt om hva den enkelte ønsker seg i og fra gruppa, og vil forsøke å ta hensyn
til det så langt det er mulig. Det som snakkes om i gruppa, skal bli der.
Alle som er med er viktige. Og alle kan bidra med noe. Men ingen skal føle press på å
fortelle. Kanskje du kan være en støtte for noen? Hvis noe blir vanskelig, er det viktig å snakke om det også.
 

Vi håper samtalene og fellesskapet kan være til glede og hjelp for deg. Kanskje knytter du
også noen nye bånd. Dersom det skulle vise seg at du trenger mer hjelp og terapi, vil vi
forsøke å etablere slik kontakt for deg.
 

Gruppene drives frivillig av Lane Mohammadi og Liv Mørland gjennom Forum for integrering
og dialog Agder (FIDA). Begge har erfaring i å snakke med mennesker; Lane er sosionom og
arbeider med flyktninger i Kristiansand kommune. Liv er pedagog og har arbeidet med
konflikthåndtering og dialog i mange år, blant annet som leder av Konfliktrådet og daglig
leder av Forum for tro og livssyn.
Inkluderings- og mangfolddirektoratet (IMDi) har gitt støtte til tolk og bussutgifter. Det betyr
at du får dekket bussturene til og fra Hånes.
Har du har lyst til å være med? Du er hjertelig velkommen!
Meld deg på der du har fått informasjon, eller til en av oss.

Hilsen Lane og Liv

Lane: lane.mohammadi@gmail.com – mobil: 99 53 73 26
Liv: morlandl@online.no – fasttelefon: 380 44388 – 911 66 270 (bare sms)