Formålet med tiltaket er å gi lengeboende innvandrere som av ulike grunner ikke har klart å bestå statsborgerprøven intensivt forberedende kurs slik at de blir klare for å kunne bestå prøven. Alle som tilbys undervisningen har gjennomført de obligatoriske timene i forkant. 
Mange har prøvd flere ganger, men sliter med enten den tekniske delen av prøven eller kunne forstå spørsmålene. Etter oppbrukt rettigheter til opplæring, er det vanskelig og kostbart å ta ytterligere  undervisning.