FIDAs bakgrunn

Forum for Integrering og Dialog Agder (FIDA) ble etablert i 2018, som et resultat av et mangeårig samarbeid mellom ledere fra de største muslimske organisasjonene i Kristiansand, politiet og ulike offentlige etater. 

 

FIDA ble initiert av Muslimsk Union Agder, og startet som en egen organisasjon basert på følgende fem ideelle/flerkulturelle foreninger;

     Muslimsk Union i Agder

     Al-Rahma Islamic Centre

     Albansk Islamsk Kultur og Trossamfunn i Kristiansand

     Somaliske Forening i Kristiansand

     Den Somaliske Komite i Kristiansand

 

Formålet med virksomheten i FIDA er å fremme integrering og dialog, samt forebygge utenforskap og ekskludering. FIDA skal formidle og legge til rette for interkulturell og religiøs dialog, blant annet gjennom nært samarbeid mellom innvandrerorganisasjoner og det offentlige. FIDA skal fremme sunn integrering av innvandrere i det norske samfunnet. 

I 2020 besluttet styret i FIDA å invitere med flere innvandrerorganisasjoner, herunder innvandrerorganisasjoner som representerer andre religioner, og organisasjoner fra andre deler av verden.

I tillegg til de fem nevnte organisasjonene har FIDA fått følgende nye medlemsorganisasjoner;

     PAL (Positiv Attitude of Life of children in Kristiansand)

     Afrikansk kvinneforening

     Palestinsk forening

     Erit-Eritreisk forening

     Eritreisk kvinneforening

     Den Albanske euro-atlantiske lobby

     Ubuntu Afrika

     From Youth to Youth

     Somalisk kvinneforening

    Eritreisk forening 

    Eden 

•  NIIIOFIDA leier lokaler i sentrum av Kristiansand, Markensgt. 35, og bruker disse lokalene blant annet til møteplass for de ulike medlemsforeningene, lokaler for leksehjelp og morsmålsundervisning, temamøter, dialogmøter, kvinnegruppe og som lavterskel møteplass for ungdommer i sentrum av Kristiansand.