FIDAs bakgrunn

Forum for Integrering og Dialog Agder (FIDA) ble etablert i 2018, som et resultat av et mangeårig samarbeid mellom ledere fra de største muslimske organisasjonene i Kristiansand, politiet og ulike offentlige etater. 

 

FIDA ble initiert av Muslimsk Union Agder, og startet som en egen organisasjon basert på følgende fem ideelle/flerkulturelle foreninger;

     Muslimsk Union i Agder

     Al-Rahma Islamic Centre

     Albansk Islamsk Kultur og Trossamfunn i Kristiansand

     Somaliske Forening i Kristiansand

     Den Somaliske Komite i Kristiansand

 

Forum for Integrering og Dialog Agder (kalt FIDA) skal være et regionalt senter for alle i Agder med fokus på å fremme integrering og dialog og inkludering. FIDA skal forebygge utenforskap og ekskludering, og skal fremme sunn integrering av innvandrere i det norske samfunnet. FIDA skal formidle og legge til rette for interkulturell og religiøs dialog gjennom nært samarbeid med innvandrerorganisasjoner og det offentlige. FIDA arbeider med forebygging av vold, kriminalitet og radikalisering, særlig blant ungdommer og unge voksne.

FIDA baserer sitt arbeid på følgende verdier; mangfold, likeverd og åpenhet


FIDAs 3 hovedstrategier 

-       FIDA skal bli en viktig samfunnsaktør, og styrke kunnskapen og omdømmet til det flerkulturelle miljøet i Agder

-       FIDA skal bidra til å styrke omdømmet og menneskeverdet til etniske og religiøse grupper i Agder

-       FIDA skal styrke demokratisk medborgerskap i AgderFIDA har per juni 23, 21 medlemsorganiasjoner

     Muslimsk Union i Agder

     Al-Rahma Islamic Centre

     Albansk Islamsk Kultur og Trossamfunn i Kristiansand

     Somaliske Forening i Kristiansand

     Den Somaliske Komite i Kristiansand     PAL (Positiv Attitude of Life of children in Kristiansand)

     Afrikansk kvinneforening

     Palestinsk forening

     Erit-Eritreisk forening

     Eritreisk kvinneforening

     Lobi Euro-Atlantik Shqiptar

     Ubuntu Afrika

     From Youth to Youth

     Somalisk kvinneforening

    Eritreisk forening 

    Eden 

•  NIIIO

•  Razem=sammen

•  Noxchi Bart Forening 

•  Isha development committee


FIDA leier lokaler i sentrum av Kristiansand, Markensgt. 35, og bruker disse lokalene blant annet til møteplass for de ulike medlemsforeningene, lokaler for leksehjelp og morsmålsundervisning, temamøter, dialogmøter, kvinnegruppe og som lavterskel møteplass for ungdommer i sentrum av Kristiansand.